HOLISTYCZNIE, co to znaczy?

Termin "holistyczny" pochodzi z języka greckiego - "Holos" oznacza "cały".
Holistyczny sposób podejścia do człowieka oznacza, że traktujemy ciało jako pewien system, a zatem każda jego część jest połączona z inną. Wpływają one wzajemnie na siebie. Problem chorobowy rozważa się w kontekście całego organizmu (ciała, ducha i umysłu). Jeśli między sferą duchową, mentalną (emocje) i fizyczną jest równowaga, to jest się zdrowym.
W podejściu holistycznym nie skupiamy się tylko na symptomach, dolegliwościach, objawach, lecz staramy się dotrzeć do ich przyczyny, aby rozwiązać problem u podstawy.
Kluczowe w walce z problemem, dolegliwością jest zaangażowanie osoby w proces zdrowienia.