Jak działa nasz mózg?

Lewa półkula mózgowa jest analityczna, logiczna, kryje w sobie nasze zdolności matematyczno-techniczne, jej językiem są słowa, krytykuje nas i osądza, jest siedliskiem naszego wyobrażenia o sobie. Przechowuje strach i ograniczenia. Reprezentuje męski składnik naszego Ja, zwana dominującą, ponieważ kieruje naszym życiem przez większość czasu.
Prawa półkula to żeński składnik naszego Ja. Jej funkcją jest synteza, umożliwia całościowy (holistyczny) obraz rzeczywistości, jest siedzibą naszych kreatywnych i artystycznych zdolności. Nie ocenia, nie krytykuje, nie zna czasu, tylko przestrzeń. Posługuje się symbolami, kolorami. Nie zna bólu ani strachu. Prawą półkulę bardzo rzadko dopuszczamy do głosu – średnio zaledwie 5% głównie wtedy, kiedy jesteśmy wyciszeni, zrelaksowani, słuchając muzyki, również podczas medytacji.
Oznacza to, że przez większość czasu, myślimy tylko, że myślimy…
Stres sprawia, że przez większość czasu reagujemy na podstawie programów stworzonych w emocjonalnej, pełnej strachu i przekonań przestrzeni naszego życia.