Jak zadbać o swój wewnętrzny spokój?

Nie zadbamy dobrze o innych, jeśli nie potrafimy zadbać o siebie.

Do tego potrzebujemy spokojnego umysłu. Kiedy nasz dzień wypełnia spokój, dostrzegamy wiele rzeczy, zdarzeń, zachowań, które są destrukcyjne dla nas i naszego otoczenia, naszych bliskich.

Spokojny rodzic to spokojne dziecko. Wielu rodziców, którzy mają tzw. "problem" z dzieckiem oczekuje, że zaprowadzą je w jakieś magiczne miejsce, które je "naprawi". A to nie jest tak.

Aby pomóc dziecku, trzeba również pomóc sobie, ponieważ ogrom kłopotów pojawia się w wyniku pośpiechu i braku czasu rodziców na zwyczajne, uważne bycie z dzieckiem. Żeby rodzic zrozumiał, dlaczego nie potrafi znaleźć tego czasu, musi najpierw zatrzymać się i przyjrzeć się swoim emocjom. I wtedy trzeba naprawdę sumiennej pracy nad sobą, nie tylko z dzieckiem.

Zrozumienie własnych emocji i umiejętne nimi zarządzanie pomaga podejmować lepsze decyzje dla siebie i najbliższych.
Pośpiech i stres stał się nieodłączną częścią naszego życia, przez co zatracamy naturalną radość i spontaniczność. Czujemy się zagubieni, przytłoczeni obowiązkami. Praca z negatywnym stresem emocjonalnym, wzorcami z dzieciństwa pozwala znowu poczuć się dobrze ze sobą i z innymi.