TERAPIA TAKTYLNA
/ NEUROTAKTYLNA /


Terapia taktylna (terapia neurotaktylna) przypomina masaż, chociaż masażem nie jest.

W terapii wykorzystuje się techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Jest to jedna z bazowych technik terapeutycznych stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej.

Terapia ta współdziała z metodą integracji odruchów, pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

 

Działanie terapii taktylnej (neurotaktylnej)

Techniki stosowane w terapii neurotaktylnej (taktylnej) wykorzystują specjalny dotyk i stymulację, co reguluje:

- integrację odruchów

- zakres napięcia mięśniowego

- integrację sensomotoryczną

- świadomość kinestetyczną

 

Dla kogo jest przeznaczona

Skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

- porażeniami mózgowymi

- autyzmem

- zachowaniami agresywnymi

- lękami i fobiami

- opóźnieniami w rozwoju umysłowym

- nadpobudliwością psychoruchową

- trudnościami w nauce

- zaburzeniami mowy

- zaburzeniami integracji sensorycznej

 

Przeciwskazania:

- gorączka

- stany zapalne skóry, owrzodzenia

- zagrożenia krwotokiem

- choroby zakaźne

- choroby nowotworowe, tętniaki