Mandala to inaczej rysunek w kole. Koło jest jedną z pierwszych form tworzonych przez dziecko w rysunkach. Forma ta jest nam przekazywana genetycznie. Jest symbolem archetypowym wpisanym we wszystkie kultury, systemy, religie, zapisanym w zbiorowej świadomości. Mandala odzwierciedla motywy przeżyć indywidualnych i zbiorowych, dzięki czemu jest jedną z możliwości pozbywania się stłumionych emocji. 

W rezultacie  u dziecka następuje wyciszenie, koncentracja, odprężenie, spokój. W zależności od potrzeb, może być otwierająca, diagnozująca, projekcyjna, koncentrująca (…), ale jej główne działanie to szeroko pojęta integracja w dzisiejszym mocno zdezintegrowanym świecie.

Nadaje się również do zwykłej zabawy, jako źródło radości, ale wykorzystuje się ją również jako formę wspierającą rozwój.

W pracy z dzieckiem nie ograniczam się tylko do pracy z mandalą. Wykorzystuję różne formy plastyki kolorowej, techniki arteterapeutyczne, wizualizacje, techniki relaksacyjne. Dostosowuję narzędzia do potrzeb dziecka, dostrajam się do jego woli, dynamiki, szanując jego emocje w danej chwili. Procesowi tworzenia towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka, a subtelna, ukierunkowana rozmowa wspomaga uwalnianie blokujących emocji, dzięki czemu dziecko pozbywa się stresu.

Praca z mandalą i wyobraźnią, to praca poprzez zabawę z wewnętrznym napięciem, nagromadzonymi negatywnymi emocjami, skutkującymi czasami wycofaniem, a czasami nadmiernym pobudzeniem.

Bo nie problem jest problemem,
lecz emocje powstałe w związku z problemem.