TERAPIA TAKTYLNA / NEUROTAKTYLNA /

Terapia taktylna (terapia neurotaktylna) przypomina masaż, chociaż masażem nie jest.

W terapii wykorzystuje się techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Jest to jedna z bazowych technik terapeutycznych stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej.

Terapia ta współdziała z metodą integracji odruchów, pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

Działanie terapii taktylnej (neurotaktylnej)

Techniki stosowane w terapii neurotaktylnej (taktylnej) wykorzystują specjalny dotyk i stymulację, co reguluje:

 • integrację odruchów
 • zakres napięcia mięśniowego
 • integrację sensomotoryczną
 • świadomość kinestetyczną

Dla kogo jest przeznaczona

Skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

Przeciwskazania:

 • gorączka
 • stany zapalne skóry, owrzodzenia
 • zagrożenia krwotokiem
 • choroby zakaźne
 • choroby nowotworowe, tętniaki